TARTALOMB

Boreas moi

ókori ünnepség, melyet az athenaeiek Boreasnak szenteltek. Némelyek szerint ez hálából történt, a miért Boreas az athenaeiek hajóhadának Xerxes ellen segítségére volt. Mások szerint az ünnep az athenaeiek rokonságának jelképe volt Boreasszal, a ki Erechtheus leányát Orithyiát elrabolta és nejévé tette. Herodot. VII, 189; Paus. I, 19, 15. Az ünnepélyt az Ilissus partján tartották, a hol Boreas istennek szentélye állott.

L. M.