TARTALOMB

Borysthenes

BorusJenhV, a sarmata és gót vándorlások óta Danapris, melyből a mai Dnjeper név is származott. Az európai Sarmatia halakban gazdag, kellemes vizü s pompás legelőktől környezett lassu folyója, melyet azonban, mint Hdt leírásából is kitetszik, a régiek csak alsó folyásában ismertek. A Pontus Euxinus északi csúcsán ömlik be a nyugat felől jövő Hypanisszal (Bug) együtt. Nem messze tőle a Hypanis nyugati partján feküdt Olbia v. Borysthenis, a miletusiak gyarmatvárosa, melynek élénk kereskedése volt. Hdt. 4, 17 kk. 53. 71. Strab. 289. 306. V. ö. Reichard Landeskunde Skythiens Halle 1889.

SZ. J.