TARTALOMB

Bostra

ta v. h Bostra, ősrégi város legészakibb Palaestina Auranitis tartományában, 112 és fél klmnyire Damascustól, a Makkabausok idejében Bosarra, m. Buszra; az I. században Kr. e. és u. nabateai fejedelmek székhelye, a mire vonatkozik Cic. ad. Qu. fr. 2, 12. De csak miután Trajanus B.-t 106-ban Kr. u. Nova Trajana Bostra néven az Arabia nevű új provincia székhelyévé és a harmadik (Cyrenaica) legio állandó táborává tette, kezdett a kereskedésre nagyon kedvezően fekvő város rendkívül gyorsan és fényesen felvirágozni, miről a ma is nagyszerű romok tanuskodnak.

E. B.