TARTALOMB

Boudicca, Boadicea

az icenusok királynéja Britanniában. Miután a rómaiak leányait megbecstelenítették, magát ütlegekkel bántalmazták, alattvalóit zsarolták, fellázadt ellenök (62. Kr. u.). Hozzá csatlakoztak többek közt a trinobantesek, s míg Suetonius Paullinus Mona szigetén volt, B. a hadastyán telepet, Camulodunumut elfoglalta. Tac. ann. 14, 31. 32. Hasonlóan elfoglalta Londiniumot és Veruhamiumot, a hol a rómaiakat és szövetségeseiket – mintegy 70,000-et – kegyetlenül megölette. De visszatérve Suetonius a királyné embereit egy csatában megverte (Tac. ann. 14, 34), melyben 80 ezer britannus esett volna el. Tac. ann. 14, 37. B. e hírre méreggel vetett véget életének.

V. I.