TARTALOMB

Brachmanae

bracmaneV, az indiai papi osztály neve, melyről Arrianus (Ind. 11) tüzetesen megemlékezik; azonban úgy látszik, hogy e névvel a Brahma vallásu néptörzseket is jelelték. Arr. 6, 7, 4. Plin, 6, 17. Ptolemaeus (7, 1, 74) szerint a Bettigus hegység tövében laknak és fővárosuk Brachme. – Irodalom: Müller és Miksa, Essays2 I, 69–71. U. a., Vorlesungen über d. Ursprung u. d. Entwickelung der Religion 406 sk. U. a. Physical religion 75. U. a. Theosophy or psychological religion 240 sk. Pozder, Idegen szók a görögben és latinban. 34.

P. K.