TARTALOMB

Britomaris

BritomariV, a Senones gallus nép főnöke; a római követeket, a kik a Senonesek előtt panaszt emeltek, hogy az etruscusokat Róma ellen támogatják, bosszúból, hogy atyja a rómaiak ellen csatázva elesett, darabokra vágatta (285. Kr. e.). E miatt P. Cornelius Dolabella a Senonosek ellen vonult pusztítva, öldökölve és rabságba hurczolva nőket, gyermekeket; B.-t is elfogta és kínozva megölte (283). Polyb. 2, 19. App. Celt. 11. Plut. Róm. 16.

V. I.