TARTALOMB

Bronteion.

Két színpadi eszközt neveztek így, melyekkel az égdörgés moraját igyekeztek utánozni. Az egyik abban állt, hogy a színpad mögött kővel töltött tömlőket vertek érczlapokhoz (Pollux, 4, 130), a másik pedig, hogy érczserpenyőbe nagy erővel ürítettek kavicscsal és vasdarabokkal telt amphorát. Suid. s. v. Bronth. Festus p. 57, 10 M.

SZ. I.