TARTALOMB

Bructeri

Broukteroi, Germania északnyugati részében a Lupia és Amisia folyók között lakó nép. Tac. Ann. 1, 60. 13, 56. Hist. 4, 21. 5, 18. A rómaiak ellen már Arminius idejében harczoltak. Tac. (Hist. 4, 61) Veleda nevű jósnőjüket említi. Tac. Germ. 33 szerint szomszédjaik, az Angrivarii és Chamavi megsemmisítették őket; ez adat kétségkívül túlzott híreken alapúl, minthogy későbbi források is (Plin. minor, Epist. 2, 7; Ptolemaeus) ugyanezen vidéken említik őket. A IV. században Constantinus hadjárata alatt sokat szenvednek. Még a VIII. században is mint külön törzsről van róluk szó. Zeus 350 l. Később frank fennhatóság alá kerültek. A név eredete bizonytalan, némelyek szerint annyi mint «fénylők« (ófn. berht).

P. G.