TARTALOMB

Bruma

valószínűleg a brevissima összevonásából származott, az év legrövidebb napja, téli nap-fordulat, mely Caesar számítása szerint az északi földtekén lakók számára a d. VIII. Kal. Jan., a mai számítás szerint pedig deczember 22.-re esik. Plin. 18, 59.

SZ. GY.