TARTALOMB

Brundisium

Brentesion, m. Brindisi, Tarentummal együtt Calabria két legnevezetesebb városa az adriai tengernek egy kis öble mellett, pompás, a szelek ellenére könnyen hozzáférhető kikötővel. A város ép e kikötőnek köszönhette virágzó emelkedését. Strab. 6, 277. 282. Pol. 10, 1, 3. A rómaiak Kr. e. 250 körül foglalták el a sallentinusoktól s gyarmatosították, mint a meghosszabbított via Appia végpontját, Sulla idejében pedig fölmentették az adófizetés alól. Hadászati fontossága csakhamar kitűnt a görög-illyriai partokra vezető út tekintetében, ugyanis rendszerint innen mentek át Görögországba, különösen az Illyricumban fekvő Epidamnusba és Dyrrhachiumba. Jelentős szerepet vitt a polgári háborúban Kr. e. 49-ben, mikor Pompejus hívei itt védekeztek Caesar ellen. A méz és gyapjú volt két legfőbb kereskedelmi czikke. Itt halt meg Vergilius, midőn Kr. e. 19-ben Görögországból visszatért, itt végezte be Horatius két hétre terjedő s 358 római mértföldnyi (540 km.) útazását Rómából, a melyet oly kedélyesen örökített meg. Sat. 1, 5. Legrészletesebben írja le Caesar (b. c. 1, 25 köv.). – Irodalom: Della Monaca, memorie storiche di Brindisi, 1674. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie 390. Jung, Müller I. Handbuch, 3, 475 köv. Nissen, Ital. Landeskunde I, 546.

B. G.