TARTALOMB

Brygi

Brugoi, BrugeV, BrigeV, macedoniai néptörzs, Beroea várostól északra; a perzsa háborúk alatt Mardonius seregére rá-rátörtek, miért meghódította és segédcsapatok adására kényszerítette őket. Herod. 6, 45, 8, 138. Egy részük ismeretlen időkben Kis Ázsiába költözött (Herod. 7, 73. Strab. 7, 295) és ott állítólag a FrugeV nevet kapta. Egyik águk különben, a Brygae (Brugai), az illyr-macedoni határok táján tanyázott. Strab. 7, 326. Steph. Byz. v. Brux. V. ö. még Strab. 12, 550. Plut. Brut. 45.

K. J.