TARTALOMA

Aeacus

AiakoV (aia-tól, tehát: szigetisten). Zeusnak Aeginától, Asopus folyamisten leányától született fia, az Aeacidáknak törzsökös őse. A hagyomány szerint Zeus Aeginát Oenone (Oenopia) szigetére hozta, melyet később róla neveztek el. A. is itt született, a szigetnek nemcsak uralkodója, hanem egyuttal jóltevője és az isteneknek kegyeltje lett. Mikor a sziget döghalál folytán elnéptelenedett, Zeus A. kérelmére egy sereg hangyát emberré változtatott, a kiket midonoknak nevezett. Ovid. Metam. VII. 520. Kérelmeivel esőt is eszközölt a vízben mindenkor szegény szigetnek, miért is Aegina lakói külön szentélyt emeltek neki (Aeceum), a hol a nemzeti játékokban győztes aeginabeliek koszorúikat tartogatták. Ő maga Zeus Panhelleniusnak emelt templomot, Apollóval és Posidonnal egyetemben pedig Trója egyik részét építette; azt, a melyiken később az ő véréből származott hősök (Telamon és Pyrrhus) a várba hatoltak. Pindar, Olymp. VIII. 30. Igazságossága miatt halála után Minosszal és Rhadamanthysszal egyetemben biró lett az alvilágban. A földön Athenaeben és Aegina szigetén részesítették különös tiszteletben. Endeistől, megarai Sciron leányától született egy fia: Phocus. Ezt mostohatestvérei, a kiken a harczjátékokban túltett, agyonütötték, mire apjuk viszont őket száműzte. Számüzetésökben kiváló hősök törzsökös őseivé lettek. Telamon nőül vette Salamis királyának Cychreusnak leányát Glaucét, fiai azonban nem ettől születtek, hanem egyrészt második feleségétől: Periboeától; másrészt Hesionétól Laomedon trójai király leányától; amattól Aiax született, ettől Teucer, Hesionét különben prédául kapta Heraclestől, a miért Trója ellen való harczában segítette. Testvérével, Peleusszal együtt résztvett az Argonauták kalandjában és a calydoni vadászatban is. Peleus, a ki Aeginából Thessaliába vándorolt volt be, feleségül vette phthiai Eurytion harmadszülött leányát, Antigonét. Másodizben Nereus leányával az «ezüstlábú» Thetisszel kötött nászt, a mikor is a Pelion hegyén tartotta lakodalmát, melyen az istenek is megjelentek. II. XXIV. 59. Ekkor ajándékozta meg Posidon két halhatatlan paripával (Xanthus és Balius), Chiron pedig egy jeles dárdával. Mindkét ajándéknak utóbb Peleus fia Achilles látta hasznát Trójának falai alatt. V. ö. Müller, Aegineticorum liber (Berlin, 1817), Preller. Griech. Myth.3 II, 390–405 és Forchhammer, Achill (Kiel, 1853). L. az Acastus czikket is.

L. M.