TARTALOMB

Bubastis

BoubastiV. – 1. Aegyptusi istennő, Ra napisten leánya, mint Bast macskafővel az érzéki élvezet istennője, mint Sechet oroszlánfejjel az alvilági hatalmak leverője, Herodotus által (2, 59 stb.) Artemisszel (Ilithya) azonosítva. – 2. Bubastis v. Bubastus, BoubastoV, egy aegyptusi nomus főhelye, a pelusiumi Nilus-ágtól jobbra, m. Tell Baszta, valamivel délre Zagaziktól; a XXII. dynastia székhelye, a hasonnevű istennőnek pompás templomával, hová évenkint 700,000 ember özönlött az istennő szentélyéhez, a hol féktelen vígsággal ünnepeltek és dorbézoltak. Hdt. 2, 59 és köv. 67. 137 stb. 156. Ov. Met. 5, 325–331. V. ö. Erődi, A Fáraók Országában 217 lap.

E. B.