TARTALOMB

Budini

Boudinoi, mythikus nép, mely Hdt. szerint nagyon számos volt s nomád módra vadászatból s halászatból élt egy mindennemű fával bővelkedő tartományban. E tartomány a sauromatáknak a Tanais túlpartján a maeotisi tengertől 15 napi útra fekvő országa felett terült el; a lakósok tűzszínűek s kékszeműek voltak. Az ország tehát megfelel azon vidéknek, melyet a népvándorlás óta a mordvinok, cseremizek és permiek foglaltak el, vagyis a Volga középfolyam vidékének, hozzávéve a délibb erdős vidéket is; a nép pedig a permiek csoportjához tartozó votjátoknak és zürjéneknek, kiknek arcza és szeme ma is olyforma színárnyalatot mutat, mi valószínűleg a szomszédos sauromatákkal való keveredés eredménye. Kereskedőhelyeikről elűzött görögök kedvező fogadtatást találván nálok, Gelonus városát alapították területükön, mely tisztán fából épült és minden oldalon 30 stadiumra terjedt s benne a hellen isteneknek templomokat emeltek; ezeknek nyelve aztán félscytha, félgörög. Hdt. 4, 102. 105. 108. 119 kk. V. ö. Heeren, Ideen üb. d. Politik, d. Verkehr u. d. Handel d. vornehmsten Völker d. alten Welt, Götting. 1824–26. Bär, Kl. Aufsätze I/III Braunschweig, 1886. Bonnel, Beitr. zur Altertumskunde Russlands, Petersburg, 1897.

SZ. I.