TARTALOMB

Bulis

BouliV. – 1. ’H. B., kikötőváros Phocis partján, a corinthusi öbölben, nem messze az anticyriai öböltől, a Helicon lábánál; valószinüleg phoeniciaiak alapítása, melyet aztán Corinthusból dorizáltak. Lakói főkép a bíborkagylók halászatából éltek. Strab. 9, 423. Paus. 2, 37. – 2. ’O. B., előkelő spartai, a ki Sperthiasszal együtt kész volt hazájáért életét feláldozni, hogy haláluk kiengesztelje Talthybius Heros haragját, melyet a spartaiak Darius követeinek meggyilkolása által vontak magukra. Midőn azonban Susában Xerxes előtt megjelentek, hogy kiszolgáltassák magukat boszújának, a király nem akarván a nemzetközi jog megsértése alól feloldozni a spartaiakat, az elszánt férfiakat visszabocsátotta hazájukba. Ezzel Talthybius haragja kiengesztelődött a spartaiakkal szemben, de a követek nemzetségének mégis bünhődnie kellett. Midőn ugyanis Nicolaus B. fia és Aneristus Sperthias fia sok idő mulva (Kr. e. 430) mint követek Lacedaemonból Ázsiába küldettek, Sitalces thraciai király elárulta őket az atheanaeieknek, kik kivégezték. Hdt. 7, 134–137. Thuc. 2, 67. Luc. Dem. enc. 32.

S. L.