TARTALOMB

Buporthmus

BouporJmoV, az argolisi parton Hermione városa területéhez tartozó félszigetalakú hegyfok, Demeter Core és Athena szentélyeivel; m. Musaki fok. Paus. 2, 34, 8.

K. B.