TARTALOMB

Busiris

BousiriV. – 1. Aegyptus fia, a kit Danaus egyik leánya, Automate meggyilkolt. – 2. Görög hajósok regéiben született mythikus alak, úgy látszik a régi egyptomiak ama tulajdonságainak megszemélyesítése, a melynél fogva minden idegen iránt ellenséges indulattal viseltettek. Nevét a Pe Asar várostól vette, melyen a görög zsoldosoknak és kereskedőknek mindannyiszor által kellett haladni, valahányszor Egyptom belsejébe mentek. A többi görög mythusba illeszkedve, B. egyptomi király, Posidonnak Lysianassától, Epaghus leányától született fia, a ki az országába vetődött idegeneket Zeusnak oltárán feláldozta. Apollodorus II, 5, 11. Ezért aztán Heracles megölte őt is, továbbá fiát, Iphidamast és hirnökét, Chalbest. V. ö. Preller, Griechische Mythologie, II, 219; Braun, Grieschische Götterlehre, 598–600. §.

L. M.