TARTALOMB

Buto

Boutw vagy – ouV. – 1. Alsó Egyptom védőistenasszonya, a kit a görögök Latonával azonosítottak. Ő az, a ki Isisnek gyermekeit, Horust és Bubastist a szörnyeteg Typhon üldözésétől megmenti és Chemmis szigetére viszi. B. eredetileg a hasonnevű városnak (l. alább) volt helyi istensége, mely városban pompás temploma volt (Herod. II, 83, 111, 133, 152, 155. III, 64. Strabo XVII, 802) és tiszteletére fényes ünnepségeket ültek. Herod. II, 59. Képeken legigazibb ábrázolása az Uraeus-kigyó, a mint harcziasan felágaskodik vagy egy papyrusnövény körül csavarodik, néha kiterjesztett szárnyakkal a király feje felett lebeg. Lanzone, Dizionario di mitologia egiziana, I, 177 skk.; III, 58–60. – 2. Egyptomi város, a Nilus-deltának észak-nyugati részében, a sebennytusi torkolat tájékán. Herod. II, 155. A hasonnevű istenség szentélyén kivül még Horusnak is Bubastisnak is voltak itt templomai.

L. M.