TARTALOMB

Byzantinusok

általában véve mindazok a görög irók, kik a byzantiumi (középkori görög) birodalom fennállása idejében (Nagy Constantinustól, azaz Kr. u. 32-től Konstantinápolynak a törökök által valók elfoglalásáig, azaz 1453-ig) irva a középkori görög (byzantiumi) irodalmat alkotják; rendszerint azonban szorosabb értelemben csak így, kik a byzantiumi birodalomnak és ezzel határos országoknak történetét megírták. Ez utóbbiaknak eddigelé legjobb gyüjteménye és kiadása a Niebuhr áltla kezdeményezett és a berlini Akademia által folytatott Corpus scriptorum historiae byzantinae 49 kötetben (Bonn, 1838–1878.)

P. V.