TARTALOMC

Cabiri

Kabeiroi, a görög mythologiába a sémiektől átvett istenségek; héb. többes szám Kabirim, arab. egyes szám Kabor, «a nagy hatalmas»; hét vagy nyolcz phoeniciai istenségből álló kör, a kik a rend és jog nemtői, a titkos tudás és általában minden művészet tanítói, a merész tengeri utazók védő szellemei voltak. Boeotiai számüzöttek Lemnus, Imbrus és Samothrace szigetén ismerkedtek meg ez istenségekkel, melyeknek fogalmát görög szellemben átidomították és melyek tiszteletére titkos cultust rendeztek. Pausanias említette szenthelyöket Thebaehez közel 1887-ben találták meg. – Hdt. 2, 51. 3, 37. Pausanias, 9, 25. Strab. 10, 470 s k. Paus. 4, 1, 7. 9, 25, 8. 10, 38, 7. L. Preller, Griechische Mythologie3, I. 695–709 és több hely. U. a. Römische Mythologie3, II. 312. Gruppe O., Griech. mythologie (I. 1897). Roscher, Ausführliches Lex. d. Griech. u. röm. Mythologie, a Megaloi Theoi szónál.

P. K.