TARTALOMC

Caesetius

L. Caes. Flavius, néptribunus 44. Kr. e., ki tribunustársával Epidius Marullusszal letépte a Caesar szobraira ragasztott díszítéseket s törvény elé idézte azokat, a kik őt királynak nevezték; ezért Caesar hivatalából letétette s a tanácsból kizáratta. Dio. Cass. 44, 9. Plut. Caes. 61.Vell. Pat. 2, 68. V. ö. Shakespeare, Jul. Caes. I, 1.

I. B.