TARTALOMC

Calculator

logisthV, számoló; különösen a számvetés tanítója (ebből; calculus, kövecske; mert a számolás kövecskékkel történt). A rómaiak számolása igen bonyolódott és nehéz volt. A zero hiánya s a számítás tökéletlensége miatt (pl. 99 = LXXXXVIII; tíz számjegy!) a nálunk dívó számolási módszer náluk egyszerűen lehetetlen volt; ők újjaik s a számolólapon (abacus, l. e.) kövecsek segítségével végezték a számolást. Ennek a megtanulása végett az ifjak, miután az elemi ismereteket a litteratornál már elsajátították, a calculatorhoz mentek. Ez tehát mintegy magasabb tanfolyam volt, melyért a calculatornak magasabb tandíj is járt, t. i. 75 denarius havonkint mindegyik tanítványától, míg a literatornak csak 50. A római számolást illetőleg v. ö. Marquardt alapos fejtegetését Röm. Priv. Alterthümer 95. lap.

M. J.