TARTALOMC

Canidia

egy szabadon bocsátott római rabnő gúnyneve. Eredetileg úgy látszik Gratidiának hívták. Horatius, a kinek barátnője volt, összezörrent bele és haragjának gúnyos költeményekben adott kifejezsét (Sat. I, 8; Epod. V és XVII). Az úgynev. «Palinodia» (Od. I. 16), melyet némelyek rája vonatkoztattak, valószinüleg másnak szól.

L. M.