TARTALOMC

Canidius

P. Can. Crassus, Antonius egyik hadvezére, ki a Galliában állomásozó Lepidus-féle hadsereget megnyerte Antonius részére (Kr. e. 43). Később (38) legyőzte Örményországot és (36) az iberek és albanusok ellen harczolván, a Caucasusig nyomult előre (Plut. Ant. 34); a parthusokkal szemben azonban kudarczot vallott. A polgárháború folyamában is hű maradt Antoniushoz és a szárazföldi hadsereget vezényelte; az Actium melletti tengeri csata után azonban titkon Aegyptusba sietett, hogy Antoniust az ütközet kimeneteléről értesítse. Plut. Ant. 42. 63 s köv. Octavianus kivégeztette. Vell. Pat. 2, 87. Oros. 6, 19.

M. L.