TARTALOMC

Canticum

a római drámában (comoedia, tragoedia, mimus) változatos versmértékben szerkesztett monologszerű ária, melyet fuvolakisérettel énekszerűen adtak elő, még pedig úgy, hogy a szinész a szinpadon csak pantomimikával kisérte, az éneklést pedig egy másik szinészre bizta, kit a tibicen fuvolájával kisért. A canticum változatos rythmusaiban rendesen erős szenvedély volt kifejezve. Később a canticumot külön is énekelték a drámától elválasztva s a szinész maga adta elő. L. Hermann, de canticis in Romanorum fabulis scenicis (Opusc. I, 290). V. ö. Comoedia.

CS. J.