TARTALOMC

Canuleji

plebejus család. – 1. Cajus, mint néptribunus Kr. e. 445-ben, keresztülvitte ama törvényt, mely megengedte a két rend conubiumát; majd pedig nyolcz társával indítványt tett, hogy a nép a consulokat tetszése szerint a patriciusok vagy a plebejusok közül választhassa. Liv. 4, 1, 6. Cic. r. p. 2, 37, 63. – 2. M. Can., Kr. e. 420-ban mint néptribunus földfelosztást indítányozott. Liv. 4, 44. – 3. L.Can. Dives, Kr. e. 171-ben mint praetor kormányozta Hispaniát. Midőn ez alkalommal a két Hispania lakói panaszt tettek a római hivatalnokok dölyfe és kapzsisága miatt, a senatus megbizásából senatorokból biróságot kellett összeállítania, hogy a panaszokat megvizsgálják; a hispaniaiak pedig szabadon választhatták védőiket. Az ügy meginditása után két praetor önkéntes számkivetésbe ment, mire a védők a további idézéseket meghiusítsák s Canulejus maga is provinciájába távozott. Liv. 42, 28. 43, 2.

SZ. I.