TARTALOMC

Caranus

KaranoV. – 1. A Temenus nemzetségéből való Heraclida, Argosból harczosok élén Macedoniába vonult, ennek nagy részét meghódította és 30 éven keresztül kormányozta. Justinus szerint (7, 1) megvette Edessát, miután egyik kapuján, a melyet egy kecskenyáj előtt nyitottak meg, benyomult. A várost ennek emlékére Aegaenek (aigeV, kecskék) nevezte el. Egy oraculum t. i. meghagyta volt neki, hogy kecskék után indulva, keressen magának országot. Az argaeada dynastia, azaz a későbbi macedoni királyok, tőle mint a birodalom alapítójától származtatták magukat. Vell. Pat. 1, 6. Liv. 27,30.32, 22. – 2. N. Sándor egyik vezére a perzsa háborúban. Arr. 3, 28, 2. 4, 3, 7. 5, 7.

S. L.