TARTALOMC

Carausius

gallus származású római hadvezér és britannus ellencsászár. Miután Kr. e. 285-ben Galliában a bagaudák ellen harczolt (Eutrop. 9, 21), a Gessoriacumban (Boulogne) állomásozó csatorna-hajóhadnak lett a főnöke és a bataviai és galliai partvidékeken garázdálkodó kalózok ellen folytatott háborút. Ebben az állásban sok kincset gyűjtött és nemsokára kapzsisága és nagyravágyása által indíttatva, elpártolt Maximianus Augustustól, a miért ez őt halálra itélte. C. azonban hajóival és katonáival Britanniába vitorlázott, hol 287-en felvette az Augustus czímet. Eutr. 9, 21 sk. Oros. 7, 25. Maximianus hiába akarta az ellencsászár hatalmát megtörni, végre is kénytelen volt elismeri. Constantius azonban 6 év mulva (293-ban) előbb Boulognet foglalta el C-tól és már átkelőben volt Britanniába, midőn arról értesült, hogy C. testőrhadának főnöke, Allectus, őt meggyilkolta (293). Eutr. id. h. Aur. Vict. Caes. 39. V. ö. Schiller Herm., Gesch. der röm. Kaiserzeit II. köt. 127–133. l.

M. L.