TARTALOMC

Carcinus

KarkinoV, KarknoV. – 1. Az idősebb C., tragikus költő, Agrigentumból Athenaebe költözött s tragodiáival kudarczot vallott; Aristophanes gúnyjával ostorozza (Nub. 1263. Pax. 794). – 2. Az ifjabb C., az előbbinek unokája, ki hosszabb ideig tartózkodott az ifjabb Dionysius (368–357 Kr. e.) udvaránál a Suidas szerint 180 drámát írt, a mi alig hihető; győzni csak egyszer győzött. Töredékei (Nauck, trag. Gr. fragm. 770 skk.) is mutatják, hogy Euripides követője volt; nyelve sima és sententiákkal telt, de verselése pongyola. Aristoteles többször idézi poetikájában. V. ö. Meineke, Histor. crit. comicorum Graec. 505 skk.

CS. J.