TARTALOMC

Carinus

M. Aurelius, Carus császár fia, Numerianus bátyja. Atyjuk Kr. u. 282-ben mindkettőt társuralkodónak fogadta maga mellé és midőn maga a parthusok ellen indult, a nyugati tartományokat C.-ra bízta, a kit azonban alattvalói kicsapongó élete és magaviselete miatt meggyülöltek. Eutr. 9, 19, Vopisc. Carin. 16 sk. Midőn a Carus és Numerianus megöletése után a hadsereg főtisztjei Diocletianust választották császárrá, C. versenytársa ellen indult, de a Margus (Morava) folyó partján vívott csata közben egyik katonája által magánboszúból leszúratott. Vopsic. 18, 2. Aur. Vict. Caes. 39, 12. ep. 38, 6–8. Eutr. 9, 20, 2. Oros. 7, 25. 1.

M .L.