TARTALOMC

Carpates montes

a mai Kárpáthegység, Ptol. (III 5, 1, 5. 6 o KarpathV oroV) meghatározása szerint a Tisza (Tisia) forrásaitól egy fokkal nyugotra kezdődik s kelet felé a Dniester (Tyras) forrásáig egyenes vonalban húzódik. A tab. Peutingeriana ugyanezen hegységet Alpes Bastarniae névvel jelöli meg. Forbiger, Handbuch der alten Geographie, S. 754.

K. BÁ.