TARTALOMC

Carrinas.

– 1. Gajus Carr., Marius alvezére, ki a polgárháborúban Cn. Pompejus és Metellus Piusellen harczolt (Kr. e. 83–82). Miután hasztalan iparkodott a Praenestébe szorított ifj. Mariust felmenteni, Sulla által elfogatott és annak parancsára kivégeztetett. Plut. Pomp. 7. App. b. c. 1, 87 s köv. Eutr. 5, 8. – 2. Fia, Gajus Carr., Kr. e. 43. consul suffectus, Caesar érdekében harczolt Hispaniában (459; négy vével később helytartó lett e tartományban; 38-ban pedig lecsöndesítve a Galliában támadt felkelést, a betört suevusokat átűzte a Rajnán. App. b. c. 5, 92. Dio Cass. 51, 21. 36-ban Siciliában küzdött ifjabb Pompejus ellen. App. b. c. 5, 112. – 3. Carr. Secundus, rhetor, ki merész beszédeivel Caligula haragját vonta magára. – 4. Carr. Celex, rhetor és senator Nero idejében (Kr. u. 65.). Tac. ann. 13, 10. 15, 45.

M. L.