TARTALOMC

Carseoli

az aequusok városa a Tolenus völgyében, közel Sabinum határához, zord vidéken az Adriai tengerig vezető via Valeria mellett, Kr. e. 302. v. 298. óta római gyarmat. Most romok Carsoli mellett. Liv. 10, 1. 3. 13. 27, 9. 29, 15. Diod. Sic. 20, 101. App. Hann. 39. V. ö. Nissen, Ital. Landeskunde I. 514. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie 360.

B. G.