TARTALOMC

Carus

M. Aurelius, római hadvezér és császár, ki valószinűen Illyricumban született és Probus császár alatt szerepelt mint a praetorianusok parancsnoka, Kr. u. 282-ben pedig katonái által a trónra emeltetett. Vopisc. Car. 5. Prob. 22. Probus megöletése után saját fiait, Carinus tés Numerianust társkormányzókul fogadta s azután a sarmaták, majd pedig az új-perzsák ellen indúlt, a kiktől Ctesiphont elfoglalta. Vopisc. Car. 8. Eutr. 9, 18. Oros. 7, 24. Tisztjei azonban nem helyeselték harczias terveit és 283. dec. havában orozva megölték; más hírek szerint villámcsapás következtében halt meg. Vopisc. Car. 8 s k. Aurel Vict. Caes. 38, 3. Eutr. és Oros. (id. hely).

M. L.