TARTALOMC

Carvilii.

– 1. Sp. Carv. Maximus, mint consul Kr. e. 293-ban vitézül harczolt a szövetséges samniták s etruscusok ellen s őket több csatában legyőzte. Nagy zsákmánynyal térvén haza, a neki esett részből katonáit gazdagon megajándékozta s Fortunának templomot emelt. Diadalmenetet is tartott, de a fasti Cap. szerint csak a samnitákon nyert nagy győzelmeért. Liv. 10, 38. 43–46. 272-ben újból consullá lőn, ismételten megverte a samnitákat, meghódoltatta Tarentumot s ezért a fasti Cap. szerint diadalmenetet tartott. Liv. perioch. 14. Oros. 4, 3. Dio Cass. fragm. 43, 1. Flor. 1, 18. – 2. Sp. Carv. Maximus Rugas, Kr. e. 234-ben legyőzte Corsicát és Sardiniát. Második consulsága alatt 228-ban tette meg Flaminius néptribunus javaslatát a gallus földek felosztásáról, melyet, úgy látszik, ő is helyeselt. Zonar. 8, 18. Cic. Cat. m. 4, 11. C. adta állítólag Rómában az első példát a házasfelek elválására (Gell. 4, 3. Dion. Hal. 2, 25), ámbár Val. Max. (2, 9, 2) régibb időből is említ erre példát. Mint augur halt meg 212-ben. Liv. 26, 23.

SZ. I.