TARTALOMC

Casa Romuli

szalmafedeles házikó az ókori Rómában, melyről a hagyomány azt tartotta, hogy Romulus benne lakott és növelkedett Faustulus pásztornak oldala mellett. Az úgynev. Lupercal tájékán állott a Cermalus magaslatán. A hatóság gondosan ügyelt a kunyhónak jó karban tartására és mindannyiszor kijavíttatta, a hányszor kellett, egészen a császárok idejéig, a kiknek korában néhányszor leégett. Dio Cass. XLVIII, 43.

L. M.