TARTALOMC

Castalia

Kastalia, a Múzsáknak és Apollónak szentelt forrás a Parnassus hegyen; benne tisztultak meg azok, kik a szomszéd delphibeli szentélyhez járultak jóslatért vagy bűnbocsánatért (l. Phocis). Csak a római költők tulajdonítottak e forrásnak olyan erőt, hogy vize költői ihletet kelt az emberben. Verg. Georg. 3, 293. Mart. 7, 11. 12, 3.

G. I.