TARTALOMC

Catalogus

ckatalogoV, hadiszolgálatra köteles polgárok névsora. A mérsékelt democratia korában ugyanis, mely az államkormányzában való részesülés fokozatát a vagyon szerint állapította meg (timocratia), a törvényszerű katonai szolgálat is a vagyontól volt függővé téve. Athenaeben az V. és IV. században az ifjak, a mint az ephebusok közé léptek, egyszersmind a saját phyléjök névjegyzékébe is beírattak, s a 10 phylének eme névjegyzékei vagy catalogusai magukban foglalták a soloni alkotmány szerint három első vagyoni osztályba tartozó s ennélfogva hoplita-szolgálatra köteles összes polgárság névsorát 18 éves koruktól 60 éves korukig. Innen ek katalogou strateuesJai: az összeírásból folyó köteles katonai szolgálatot teljesíteni. Xen. Mem. 3, 4, 1. A szegényebbek, Athenaeben a soloni alkotmány szerint a negyedik osztályba tartozók, az u. n. JhteV, csak szükség esetén mint könnyű fegyverzetűek teljesítettek katonai szolgálatot.

D. I.