TARTALOMC

Catana, Catina

Katanh, régi, Chalcidice lakói által Kr. e. 730 körül alapított siciliai város az Aetna déli lejtőjénél, az Amena vagy Amenanus folyócska mellett; termékeny vidéke miatt gyorsan virágzásnak indult (Strab. 247. 269. 628), mígnem Hiero, Syracusae királya, a régi lakók önállóságát megszüntette, őket a Syracusaehoz közelebb fekvő Leontinibe telepítette Kr. e. 476-ban, helyükbe pedig tízezer syracusaeit s peloponnesusbelit telepített, a város nevét pedig Aetna névre változtatta. Hiero halála után a régi lakók megint visszaköltöztek s a város nevét is visszaállították (Diodor. 11, 76), de nemsokára ismét leigázta Dionysius majd Agathocles; sok hányattatás után az első pún háborúban római kézre került. Liv. 27, 8. Plin. 7, 60. C. sok szenvedése daczára is egyike volt Sicilia legnépesebb és legvagyonosabb városainak (Cic. in Verr. 3, 83, 192. 4, 23, 50); sokat szenvedett az Aetna kitöréseitől is. Új virágzásnak indult, mikor Augustus oda telepítette veteranusai egy részét. Plin. 3, 8. A város mai neve Catania.

K. J.