TARTALOMC

Caulonia, Caulon

Kaulwnia, Bruttii városa, m. Castel vetere a Reggio di Calabria tartományban, az ión tenger partján, a korábbi időkben állítólag Aulonnak v. Auloniának hívták; Croton város lakói alapították, legalább erre vall a delphbieli Apollónak kiváló tisztelete. Syracusaei Dionysius pusztította el (Strab. 6, 261. Diod. Sic. 14, 106), majd ismét fölépítették, de részint a Pyrrhusszal folytatott, részint a második pún háborúban elpusztult, elhagyottá vált. Liv. 27, 12. 15. – Egy hasonló nevű (vagy Callonianának nevezett) város Siciliában, m. Caltinsietta, a melyet állítólag az előbb említett városból elűzöttek alapítottak.

B. G.