TARTALOMC

Caunus

KaunoV, város délkeleti Cariában, a hajózható Calbis torkolata fölött, fellegvárral és hadi kikötővel, egészségtelen vidéken, Imbrus acropolisszal (a m. Dáliánnál). A város nagy kereskedést űzött száraz fügével, melyet róla cauneaenak neveztek; Protogenes festő szülőhelye. Thuc. 1, 116. Strab. 14, 651. A város lakói Herodotus szerint (1, 172) erkölcsökre és műveltségre nézve nagyon különböztek Caria többi lakóitól.

E. B.