TARTALOMC

Caystrus

KaustroV, KaustrioV, folyó Kis-Ázsiában (ma törökül Kücsük Mendere azaz kicsiny Maender), fakad a Tmolus hegységben, átfoly Lydián és Ionián, különösen a Turolus és Messogis közötti termékeny síkon (Kaustrou pedion, Arr. 5, 6, 4) és Ephesusnál szakad a tengerbe. Felső folyásánál a síkságot Kilbianon pedion-nak nevezték s itt kell keresni Homerusnak (Il. 2, 461) ’AsioV leimwn-ját is, minthogy a hattyuk most is nagy tömegekben szoktak oda leszállani. Strab. 13, 620 és 626.

E. B.