TARTALOMC

Cedonia

az Apulumból (Gyulafehérvár) az Aluta (Olt) folyóhoz vezető út egyik állomása Daciában, említi a tab. Peutingeriana (Cedonie) s az abból készült Geogr. Rav. (IV 7, 14 Cedonia s odább 19 item iuxta ipsam Cedoniam est civitas, quae dicitur Burticum), az előbbi szerint 39 r. mérföldre feküdt Apulumtól. A CIL III térképén Nagy Szeben felel meg Cedoniának, Kiepertén (Formae orbis antiqui XVII) Vízakna. A tabula említett távolsága Vízaknán túlmegy ugyan, de sokkal inkább megközelíti Vízaknát mint Nagy Szebent. Különben feliratos kőemlék egyik helyről sem ismeretes. A Hosszutelkéből való CIL III 7228 feliraton olvasható do(mo) Macedonia vagy a kőfaragó tévedéséből áll Cedonia helyett, vagy a tabulán és a Ravennatesben, hagyományozott Cedonia hibás s Macedonia a helyes. CIL III S. p. 1389.

K. BÁ.