TARTALOMC

Celsi

– 1. Celsus Albinovanus, Horatius barátja, a kit mind Tiberius comesét és scribáját (Hor. ep. 1, 3, 24. 8, 1) említenek. Valószínűleg az ő halálára vonatkozik Ov. ex Pont. 1, 9. – 2. Aulus Cornelius Cels., Tiberius korában nagy encyclopaedikus munkát írt a földmívelésről, orvostudományról s hadászatról, melyből csak a 6–13 könyv, az orvostudományról szóló rész, maradt reánk. Ez a nyolc könyv de medicina Hippocrates és Asclepiades nyomán halad s az egyetlen orvosi munka, mely a római irodalom virágzó korából ránk maradt. Legjobb kiadás: Daremberg (1859). – 3. P. Juventius Celsus és hasonló nevű fia, minda kettő jogász, amaz Vespasianus, ez Hadrianus korában. A fiú, a ki atyja neve mellett a T. Aufidius Hoenius Severianus nevet is viselte, 95-ben Kr. u. részt vett egy Domitianus ellen forralt összeesküvésben, 106. vagy 107. praetor (Plin. ep. 6, 5, 4) s kétszer consul volt, utoljára 129. Főműve Digestorum libri XXXIX, melyből a Digesta 142 helyet idéz, továbbá commentarii, epistulae és quaestiones. – 4. Celsus, élt 170 körül Kr. u., Epicurus híve, barátja Lucianusnak, a ki neki ajánlotta az ’AlexandroV-t. Irt egy alhJhV logoV cz. könyvet, melyben a kereszténység ellen izgatott, erős szarkazmussal, de a kereszténység mélyebb átértése nélkül. E mű különben csak Origenes elleniratának (contra Celsum) révén ismeretes.

N. G.