TARTALOMC

Celtiberi

KeltibhreV, a bevándorolt celták és a bennlakó iberusok vegyülékéből származott nép Hispaniában Celtae miscentes nomen Iberis: Lucan. Phars. 4, 10. Laktak Hispania középtáján egy magaslaton, mely elválasztja az Iberusba ömlő és a nyugatra folyó vizeket. A Celtiberihez tartoznak éjszaknyugaton az Arevaci, keletre a Pelendones és Verones. Nevezetesebb városaik Clunia, Banda, Uscama, Numantia, Seguntia, Celtiberum, Bilbilis, Segobriga. Strab. 3, 4, 261. A Celitberi harcziasságáról tanuskodik hősies ellentállásuk a rómaiak ellen, többek közt a makacs harcz Sertorius és Metellus közt. A C. barátsága a rómaiaknak a legnagyobb segítségére volt Carthago ellen és ellenes viseletük már vesztére volt a két Scipiónak. Liv. 25, 33. Erkölcsüket és sajátságiakat l. Diod. Sic. 5, 33. 34.

V. I.