TARTALOMC

Centenius.

– 1. C. Cent., kit mint propraetort Servilius consul Kr. e. 217-ben 4000 lovassal küldött Flaminius segítségére, azonban a Trasimenus tó mellett vívott csata után Hannibal a Plestinus tó melletti szorosban körülvette, seregét leölte vagy elfogta. Liv. 22, 8. Pol. 3, 86. k. – 2. M. Cent. Paenula, vitéz centurio, ki 212-ben Kr. e. a senatustól sereget kért a Lucaniában levő Hannibal megtámadására. Kérését teljesítették, de a csatában C. elesett, serege pedig teljesen leveretett. Liv. 25, 29. Oros. 4, 16.

SZ. I.

182. Centaurus márványszobra (Museo Capitolino).

182. Centaurus márványszobra (Museo Capitolino).