TARTALOMC

Ceos, Cea, Cia

KewV, Kia, a régi költőknél Hyrussa, ’ˇdrioussa (vízben gazdag). A Cyclades egyike, Euboeától délre. Területe körülbelül 250 km2, földje meglehetős termékeny, népessége sürű. A régi korban négy városa volt: Iulis (’Ioulis), ma Tria, 25 stadiumnyira a tengertől, Koressia, Északnyugat felé, Poihessa Délnyugat felé (mindkettő födlrengés áldozata lett később) és KarJaia délkeletre; ezek egymástól különállottak ugyan, de a külügyekben közös néven (Keioi) szerepeltek s egynek tekintették őket úgy az atticai mint később az aetoliai szövetségben, melynek tagjai voltak. A sziget legrégibb lakói a hagyomány szerint nymphák, a történelmi időben iónok, kik részt vettek az artemisiumi és salamisi csatákban. Hdt. 8, 1. 46. Itt születtek Simonides és Bacchylides költők, Erasistratus orvos, Ariston és Prodicus bölcsészek. Strab. 10, 486. Hor. carm. 4, 9. 2, 1, 38. Ovid. met. 7, 368. Cic. div. 1, 57.

I. B.