TARTALOMC

Cephisodotus

KhjisodotoV. – 1. Athenaei hadvezér, ki Kr. e. 359-ben a thrax háborúban hajóhadat vezetett a Hellespontusra, de Demosthenes szerint, ki akkor mint trierarchus szolgált, nagyon csekély eredménynyel. Némelyek azonosnak tartják a szónok C.-szal, de nem valószínű, hogy egy letett hadvezér mint államférfiú állandó tekintélynek örvendhetett volna. – 2. Hires szobrász, l. Szobrászok, 3.

S. L.