TARTALOMC

Cersobleptes

KersoblepthV, Cotysnak az odrysius thraxok fejedelmének fia, Charidemus hadvezér sógora, 358-ban Kr. e. vette át az uralmat. Kénytelen volt az athenaieknek Cardia kivételével az egész thrax Chersonesust visszaadni. 352-ben, majd ismét 347-ben macedoni Fülöptől megtámadtatván, mindamellett hogy Athenae is segítette, birodalma nagyobb részéről le kellett mondania s fiát kezesül adnia. E veszteség okául Demosthenes azt állította, hogy az athenaei békekövetség késlekedett s Fülöpöt nem a thrax harcztéren kereste fel. C. 343-ban teljesen meghódolt Fülöpnek s trónját elvesztette. Dem. Phil. 4, 133. Aristocr. 623. 656. Diod. Sic. 16, 34. 71.

S. L.