TARTALOMC

Chares

CarhV. – 1. Durva lelkületű, olykor szerencsés, de alapjában gyáva athenaei hadvezér, ki másokkal szemben szigorú és igazságtalan, de maga a közvagyonnal tékozló volt. A népet lekenyerezte gazdag lakomákkal, szónokait megvesztegette s nem átallotta hadjáratain is maga körül tartani a kétes hírű nők egész seregét. Diod. Sic. 15, 95. 16, 85. Először Kr. e. 367-ben tűnt fel, midőn segélyt vitt a philusiaknak Argos és Sicyon ellen. Xen. Hell. 7, 2, 18 kk. Diod. 15, 75. Majd fővezérséget nyert a szövetséges háborúban, a melyet a szövetségesekkel szemben tanusított könyörtelen eljárásával csak elmérgesített. Miután meghiusult a chiusi támadás, melynek alkalmával Cahbrias elesett, az athenaeiektől kiállított második hajóhad vezéreivel Iphicratesszel és Timotheusszal együtt Byzantium ellen akarván vonulni, még a chiusi csatornában találkoztak az ellenséggel. Bár vihar kerekedett, Ch. mégis támadni akart, vezértársai pedig az időjárás miatt vonakodtak. Ch. ezért panaszt emelt otthon ellenük, minek következtében le is tették őket hivatalukról s magas pénzbirsággal sújtották. Diod. Sic. 16, 21. Nep. Tim. 3. Midőn azonban maga a fellázadt Artabazus satrapa szolgálatába állott s ezzel a perzsa király haragját Athenae ellen felingerelte, visszahivatott. Diod. Sic. 16, 22. Midőn Fülöp 349-ben Olynthus ellen vonult, az athenaeiek háromszor küldtek utóbbinak segélyt és pedig először és harmadszor – utóbbi esetben polgárkatonaságot – Ch. vezetése alatt, ki azonban a várost nem menthette meg (348). 340-ben, midőn Fülöp Perinthust és Byzantiumot ostromolta, szintén alatta küldtek segélyt az athenaeiek, ama szövetségesek azonban régi gyűlölség következtében nem fogadták őt be, de aztán annál szivesebben a helyébe lépett Phociont. Plut. Phoc. 14. Úgy látszik, hogy a chaeroneai csatában esett el, hol Lysciclesszel együtt az athenaei hadak vezére volt. Diod. Sic. 16, 85. – 2. L. Szobrászok, 4.

S. L.